www.lonetingsgaard.dk

lth.jpg  Øjenlæge
Lone Koefoed Tingsgaard

Rapporter


Kosmetisk behandlingsrapport:

Endelig_rapport_2013_[DOK862593].pdf

 

Utilsigtede hændelser:

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan se mere på Dansk Patient Sikkerheds Database www.dpsd.dk

Du kan indberette en utilsigtet hændelse på

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse-som-patient-eller-paaroerende


Øjenlæge Lone Koefoed Tingsgaard   |   Murergade 5 M, stuen   |   3000 Helsingør   |   Tlf 49 22 37 37
Administration